Zavantov

Effektivitet och kontroll genom automatisering

Vi hjälper våra kunder att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser.

featured image

Digitala tjänster

 • Managed File Transfer

  Cloudbuz är en molntjänst för automatisering av säkra filöverföringar mellan system. Automatisera filflöden mellan affärspartners, molnet och/eller internt inom organisationen snabbt säkert och med övervakning och administration i ett centralt lättanvänt gränssnitt. Även befintliga gamla (S)FTP flöden kan administreras och övervakas via Cloudbuz.

  Läs mer

 • Faktura och dokument

  Invoice Manager är en molntjänst för kundfakturor och andra affärsdokument med en unik funktionalitet för att förhandsgranska, justera och skicka fakturor i valfria kanaler med marknaders bästa stöd för hantering av bilagor. Fakturorna arkiveras digitalt för enkel återsökning. Lösningen adderar ny och viktig funktionalitet i ert företags fakturaprocess.

  Läs mer

 • Bankgirot Connect

  Genom att låta Zavanto som certifierad servicebyrå till Bankgirot hantera ert företags transaktioner kan ni snabbt och enkelt automatisera era processer kopplade till leverantörsbetalningar, löner och kundinbetalningar. Förutom effektiviseringen i att införa automatiserade processer så ökar ni också säkerheten markant då alla betalningsuppdrag förändringsskyddas och krypteras direkt vid exporten från ert affärssystem.

  Läs mer

 • HMAC för Bankgirot

  Alla betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot måste förses med elektroniskt förändringsskydd. HMAC för Bankgirot installeras lokalt och förändringsskyddar de filer du skickar till Bankgirot. Installationen tar bara några minuter och är enkelt att konfigurera. Programmet lämpar sig för de företag som inte använder en servicebyrå och hanterar kommunikationen med Bankgirot i egen regi. Ladda ner och testa gratis i 30 dagar.

  Läs mer

Konsulttjänster - optimering

 • Kundorder till fakturering

  Optimera era processer från inkommande order till fakturering. Våra konsulter har arbetat med order och fakturaprocesser de senaste 20 åren och aktivt medverkat till utvecklingen av dessa i Europa. Läs mer om vår modell och hur vi tillsammans kan optimera era order och fakturaprocesser.

  Läs mer

 • Integration

  Hur mycket av era nuvarande integrationskostnader är relaterade till “enkla” filöverföringar? Visste du att det finns ett sätt att öka kontrollen och samtidigt kraftigt minska dina integrationsrelaterade IT-kostnader. Läs mer om vår modell och hur vi kan garantera ökad kontroll och minskade integrationsrelaterade IT-kostnader.

  Läs mer

Om Zavanto

Vi är ett konsult och programvaruföretag som levererar IT-konsulttjänster och Digitala lösningar till företag inom privat och offentlig sektor. Vi hjälper våra kunder att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser. Vi är specialister på integration och automatisering mellan verksamhet, IT och affärspartners.

Läs mer

Kommendörsgatan 30, 114 48 STOCKHOLM, Sverige

Kontakta Oss