Zavantov

Bankgirot Connect

Zavanto är en certifierad servicebyrå till Bankgirot och kan automatisera leverantörsbetalningar, löner, och kundinbetalningar för ert företag.

Bankgiro Inbetalningar

Bankgiro Inbetalningar är en flexibel tjänst som passar både det större och mindre företaget som vill ha en smidig hantering av inbetalningar och kundreskontran.

Bankgiro Inbetalningar redovisar alla inbetalningar helt elektroniskt i ett enhetligt filformat, kallat Bg Max, oavsett om kunden har betalat elektroniskt eller manuellt. Redovisningsfilen innehåller detaljerad information om varje betalning och underlättar avstämningsarbetet samt bidrar till att skapa enklare och effektivare vardagsrutiner.

KONTAKTA OSS OM MÖJLIGHETERNA ATT ANSLUTA TILL TJÄNSTEN

Genom den detaljerade informationen i redovisningen får du:
 • Direkt och tydlig information om vilka kunder som har betalat och vilka fordringar i kundreskontran som kan prickas av som betalda.
 • Mindre pappershantering
 • Bättre förutsättningar till automatiserad hantering i ditt ekonomisystem.
 • Inbetalningarna redovisas samma dag de behandlas av Bankgirot. 

Löner

Med tjänsten Löner kan du på ett enkelt sätt betala ut företagets löner i svenska kronor till anställda. Tjänsten passar alla företag och organisationer med ett datoriserat lönesystem som vill förenkla löneutbetalningar och andra ersättningar till sina anställda.

KONTAKTA OSS OM MÖJLIGHETERNA ATT ANSLUTA TILL TJÄNSTEN

Med Löner minskar företagets administration eftersom systemet är digitalt och du inte behöver skriva ut lönelistor. Dessutom är lönerna alltid disponibla på rätt dag – Bankgirot bevakar utbetalningsdagen. Tjänsten är flexibel eftersom:

 • Lönen kan sättas in på de anställdas bankkonton oavsett vilken bank de använder.
 • Betalningsuppdrag kan skickas dygnet runt.
 • Du kan makulera eller ändra utbetalningsdatum för redan insända betalningsuppdrag.

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst för betalning av fakturor, löner och skatter. Med den blir företagets utbetalningsrutiner mycket enklare: förfallodatum bevakas automatiskt och betalningar görs på rätt datum.

Fördelarna med tjänsten Leverantörsbetalningar är flera. Dels ekonomiskt – genom att betalningen görs på rätt dag ger det räntevinster och förhindrar påminnelse- och kravavgifter.

KONTAKTA OSS OM MÖJLIGHETERNA ATT ANSLUTA TILL TJÄNSTEN

Dels är tjänsten flexibel – den kan hantera många typer av betalningar, till exempel:
 • Gireringar till bankgironummer
 • Kontoinsättningar
 • Kontantutbetalningar
 • Betalningar till utlandet
 • Bevakning av kreditfakturor
 • Plusgirobetalningar