Zavantov

Faktura och Order Optimering

Vi hjälper er att optimera era processer från inkommande kundorder till fakturering!

Processen

Automatisering, e-faktura och e-order har fått genomslag men används i många fall inte optimalt och ofta fortfarande tillsammans med administrativa och komplicerade manuella delprocesser som exempelvis avvikelser och bilagehantering.

Zavanto har den erfarenhet som krävs för att analysera, optimera och leda förändringsarbetet inom detta område. Våra konsulter har arbetat med order och fakturaprocesser de senaste 20 åren.

Vi har utvecklat en iterativ metod för processoptimering där vi i varje iteration fokuserar på topp 3 flaskhalsar och avvikelser.

Varje iteration delas upp tre faser där ni som kund väljer att avropa nästa fas efter avslutande av föregående fas.

 • Fas 1

  Analys & rapportering

  1. Analysera och kartlägg
  2. Identifiera topp 3 flaskhalsar och avvikelser
  3. Rapportera
 • Fas 2

  Optimera

  1. Ta fram åtgärdsförslag/lösningsförslag
  2. Ta fram förändringsplan
 • Fas 3

  Genomförande

  1. Implementation
  2. Uppföljning
  3. Mätning

Vi ser fram emot att höra om era utmaningar inom detta område.

Boka ett möte med oss