Zavantov

HMAC för Bankgirot

Alla betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot måste förses med elektroniskt förändringsskydd. HMAC för Bankgirot installeras lokalt och förändringsskyddar de filer du skickar till Bankgirot.

HMAC för Bankgirot har bytt namn till Zavanto SafeSeal™ – Samma funktionalitet som tidigare men nu också med stöd för PGP (Pretty Good Privacy) kryptering.

Ladda ner programmet och testa gratis i 30 dagar!

Förändringsskydd

Förändringsskydd används för att skydda filer mot otillåten förändring under överföring.  Med förändringsskyddet kan Bankgirot verifiera att exempelvis leverantörsbetalningar kommer från rätt avsändare. Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd.

 • Sigillera med HMAC

  HMAC för Bankgirot möjliggör distribution av leverantörsbetalningar till Bankgirot och skyddar samtidigt företagets betalningsuppdrag genom förändringsskydd. Programmet sigillerar filen för maximal säkerhet och sigilleringsnycklarna hanteras på ett säkert sätt av programmet.

  Ladda ner programmet och testa gratis i 30 dagar! Vill du fortsätta använda programmet efter testperioden beställer du en licensnyckel genom vårt kontaktformulär eller ring på 08-528 000 10.

  Kontakta oss gärna för prisuppgift eller om du har frågor om programmet.

  För anslutning till Bankgirot och automatisering av leverantörsbetalningar, löner och kundinbetalningar rekommenderar vi vår tjänst Bankgirot Connect.

 • Fördelar & funktioner

  Programmet körs som en Windows service och installeras snabbt och enkelt. Ett konfigurationsprogram medföljer för uppsättning av flöden och det behövs inga ytterligare program eller konsulter för att skapa en automatiserad process för sigillering av betalfiler. Zavanto Safe Seal™ möjliggör att skicka leverantörsbetalningar och lönefiler direkt till Bankgirot utan att manuellt behöva ladda upp betalfiler i internetbanken. Direktanslutning till Bankgirot ökar säkerheten i betalprocessen och ger tidsbesparingar.

  – Stöd för sigillering med HMAC
  – Stöd för PGP kryptering
  – Stöd för flera nycklar och säker lagring av nycklar
  – Skapa obegränsat antal processer/flöden (input/output/arkiv)
  – Inbyggd arkivfunktion
  – Flexibel filnamnshantering
  – Kör externa kommandon

Systemkrav

Windows 2003 och senare
.NET framework 4.0 och senare

Ladda ner Zavanto SafeSeal