Zavantov

Integrationsoptimering

Hur stor del av era nuvarande integrationskostnader är relaterade till ”enkla” filöverföringar? Det finns ett enkelt sätt att kraftigt minska ert företags integrationsrelaterade IT- kostnader samtidigt som ni får bättre kontroll.

Hur fungerar det

Vi analyserar era befintliga integrationslösningar med fokus på filöverföringar mellan system. Vi identifierar interna och externa filöverföringar som enkelt kan migreras till vår tjänst för Managed File Transfer. Vi tar fram kalkyler för kostnadsbesparingar både direkta och kommande.

Managed File Transfer Plus

Vi kan nu erbjuda vad vi kallar Managed File Transfer Plus. D.v.s. ni som kund lägger allt ansvar avs. era filöverföringar på oss som tjänsteleverantör. Vi övervakar, underhåller och administrerar alla era ”system till system” filflöden. Vi hanterar också kommunikationen med era interna och externa beställare och partners.

Vi garanterar full kostnadskontroll och säkerställer maximal drift och säkerhet.

Självklart använder vi vår tjänst Cloudbuz för filöverföringar, övervakning och administration men som kund behöver ni aldrig hantera systemet själva. Alla nya filflöden beställs enkelt genom att ni som kund fyller i fördefinierade webbformulär där ni exempelvis anger:

 • Source/Target
 • Urvalskriterier
 • Trigger/Schemainformation
 • Gränsvärden och indikatorer för larm
 • etc etc

Kontakta oss för ett prisförslag.

Områden och frågeställningar

Utöver identifiering av filflöden och framtagande av kalkyler för kostnadsbesparing går vi igenom nedan områden med frågeställningar för kartläggning av nuläget i Er organisation.

 • Övervakning och audit
  • Är du i behov av att övervaka och logga interna såväl som externa filöverföringar för att uppfylla krav från din bransch, finansiella krav, interna krav och/eller lagkrav?
  • Är det vanligaste sättet att få veta att en filöverföring misslyckats genom att slutanvändare hör av sig till supporten p.g.a. man saknar data?
  • Saknar du möjligheten att vara proaktiv och upptäcka problem med filöverföringar INNAN de inträffar?
  • Saknar du i din nuvarande lösning för filöverföringar möjlighet att centralt administrera och övervaka filöverföringar inom och mellan organisationer?

 • Flexibilitet och kostnadskontroll
  • Saknar du möjlighet att erbjuda dina kunder, partners och leverantörer ett sätt att minutsnabbt sätta upp nya automatiserade och säkra filflöden?
  • Stämmer detta påstående: Att lösa problem gällande filöverföringar kan ta lång tid och involverar ofta flera resurser. Det är inte ovanligt att seniora IT-resurser måste kallas in från organisationen eller partnern.
  • Genererar din nuvarande lösning för filöverföringar höga kostnader vid plattformsbyte, uppgraderingar, förändringar och drift av befintliga filflöden eller implementering av nya filflöden?
  • Saknar du i din nuvarande lösning för filöverföringar möjlighet att outsourca driften av alla eller delar av organisationens interna/externa filflöden?

 • Säkerhet

  Har du säkerhetsbekymmer som t.ex:

  • Flera mellanstopp i filflöden (ex: filer levereras till extern FTP, sedan sker intern flytt till filserver innanför brandvägg för att sedan med något verktyg/applikation/skript skickas vidare till slutdestination/server)
  • Data skickas okrypterat i och utanför DMZ,
  • Ingen validering av sändare/mottagare.
  • Manuella rutiner med bristande säkerhet t.ex. betalfiler som lätt kan manipuleras.
  • Inkluderar din nuvarande lösning för filöverföringar hårdkodade skript och FTP koppel på flera servrar?

 • Skalbarhet
  • Kan du med nuvarande lösning för filöverföringar snabbt skala upp vid exempelvis uppköp eller migreringar?
  • Gör din nuvarande lösning för filöverföringar det svårt eller omöjligt att växa och expandera i den hastighet som ditt företag är i behov av?