Zavantov

Vi levererar IT-konsulttjänster och Digitala lösningar

Vi är ett konsult och programvaruföretag som levererar IT-konsulttjänster och Digitala lösningar till företag inom privat och offentlig sektor. Vi hjälper våra kunder att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser. Vi är specialister på integration och automatisering mellan verksamhet, IT och affärspartners.

Zavanto AB

Zavanto AB grundades 2008 efter att vi tillsammans utvecklat och implementerat SaaS tjänster åt svenska staten. Vi stod inför utmaningen att koppla samman hundratals geografiskt utspridda system i olika nätverk och mellan olika myndigheter och systemleverantörer. Idén om en säker molntjänst för automatiserade filöverföringar inom och mellan företag tog form och sommaren 2011 var vår lösning inom området Managed File Transfer klar. Tjänsten heter Cloudbuz och används av företag som önskar säkrare och effektivare hantering av filöverföringar mellan system.

Gemensamt för alla våra Digitala tjänster är att de effektiviserar det dagliga arbetet hos våra kunder. Alltid med fokus på automatisering, säkerhet och kontroll.

Några av Våra Kunder